Home / Ngữ văn 8 / Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh – Soạn văn lớp 8

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh – Soạn văn lớp 8

Web: Soạn văn lớp 8 sẽ giúp bạn ,soan van lop 8,soan van tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh ngữ văn 8 soạn văn,soạn bài,bai giang dien tu,bài giảng điện tử,soan ngu van. Soan van 8,soạn văn,soan ngu van lop 8,nhung bai van hay lop 8,học tốt ngữ văn 8, luyện thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp,giải các câu hỏi trong sách giáo khoa một cách ngắn gọn súc tích dễ hiểu

Các bài soạn văn lớp 8 trong tập 1: Click here

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH

I. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh

1. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người:

   – Văn bản Cây dừa Bình Định trình bày lợi ích của cây dừa. Lợi ích này gắn với đặc điểm của cây dừa mà cây khác không có. Tất nhiên cây dừa Bến Tre hay nơi khác cũng có lợi ích như thế. Nhưng đây giới thiệu riêng về cây dừa Bình Định, gắn bố với dân Bình Định.

   – Văn bản Tại sao lá cây có màu xanh lục? Giải thích về tác dụng của chất diệp lục làm cho người ta thấy lá cây có màu xanh.

   – Văn bản Huế giới thiệu Huế như là một trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của Việt Nam với những đặc điểm tiêu biểu riêng của Huế.

Các loại văn bản đó thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống, nên chúng ta thường gặp. Ví dụ: giới thiệu về loài vật nào đó, giải thích, giới thiệu về hiện tượng, tính chất… của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội…

2. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh

Phân biệt với các kiểu văn bản đã học đế hiểu tính chất chung của vàn bản thuyết minh.

a)  – Văn bản tự sự trình bày sự việc, diễn biến, nhân vật. ơ đây có các nội dung đó không?

   – Văn bản miêu tả trình bày chi tiết cụ thể cho ta cảm nhận được sự vật, con người, ở đây có như thế không?

   – Văn bản nghị Ịuận trình bày ý kiến, luận điểm. Ớ đây có luận điểm không? ơ đây chỉ có kiến thức.

Do đó đây là kiểu văn bản khác.

Các bài trước:

Các bài sau:

b) Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh là gì? Trình bày đặc điểm tiêu biếu củạ sự vật, hiện tượng.

Ví dụ, cây dừa, từ thân cây, lá đến nước dừa, cùi dừa, sọ dừa đều có ích cho con người, cho nên nó gắn bó với cuộc sống của người dân.

   Lá cây có chất diệp lục cho nên có màu xanh lục, Huế là một thành phố có cảnh sắc, sông núi hài hòa, có nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật nổi tiếng, có nhiều vườn hoa cây cảnh, món ăn đặc sản, đã trở thành trung tâm văn hóa lớn của nước ta. Ba văn bản, văn bản nào cũng trình bày đặc điểm tiêu biểu của đối tượng thuyết minh của nó.

   Từ dặc điếm này có thể rút ra kết luận là văn bản thuyết minh có nhiệm vụ cung cấp tri thức khách quan về sự vật, giúp con người có được hiếu biết về sự vật một cách đúng đắn, đầy đủ. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của kiểu văn bản này phân biệt với các kiểu văn bản khác. Đà là tri thức thì người làm không thể hư cấu, bịa đặt, tưởng tượng.

   Văn thuyết minh có tính chất thực dụng, cung cấp tri thức là chính, không đòi hỏi bắt buộc phải làm cho người đọc thưởng thức cái hay cái đẹp như tác phẩm văn học.

II. Luyện tập

Bài tập 1:

    Hai vàn bản Khởi nghĩa Nông Văn Văn và Con giun đất là văn bản thuyết minh vì một văn bản cung cấp kiến thức lịch sử, một văn bản íung cấp kiến thức khoa học sinh vật.

Bài tập 2:

   Văn bản Thông tin về Ngày Trái đất năm 2000 thuộc văn bản nghị luận, đề xuất một hành động tích cực bảo vệ môi trường, nhưng đã sử dụng yếu tố thuyết minh để nói rõ tác hại của bao ni lông, làm cho đề nghị có sức thuyết phục cao.

Mục lục soạn văn lớp 8 – Học tốt ngữ văn 8

About Học tốt ngữ văn

Check Also

Đại cáo bình ngô – Soạn văn lớp 10

Website: Soạn văn lớp 10, chúng tôi sẽ giúp bạn soạn bài Bình ngô đại cáo của nguyễn …