Home / Giải bài tập Hóa / Thành phần nguyên tử – Giải bài tập hóa lớp 10

Thành phần nguyên tử – Giải bài tập hóa lớp 10

Giải bài tập hóa học 10 – Để học tốt Hóa 10 – giai bai tap hoa 10 bai thành phần nguyên tử, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 10,hóa học 10,giai bai tap hoa sgk,kien thuc hoa 10 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 10, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Thành phần nguyên tử

Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

        A. Electron và proton.

        B. Proton và nơtron.

        C. Nơtron và electon.

        D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Giải

        Câu trả lời đúng là B

Bài 2: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

        A. Electron và proton.

        B. Proton và nơtron.

        C. Nơtron và electon.

        D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Giải

        Câu trả lời đúng là D

Bài 3: Nguyên tử có đường kính gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là:

        A. 200                 B. 300                      C. 600                         D. 1200M

Giải

        Câu trả lời đúng là C

Mục lục các bài giải

Bài 4: Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron

Giải

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton là:

        me/mp = 9,1095.10-31 / 1,6727.10-27 ≈ 1/1836.

Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron là:

        me/mn = 9,1095.10-31 / 1,6748.10-27 ≈ 1/1839.

Bài 5: Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm, khối lượng nguyên tử là 65u

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cầu = π.r3.

Giải

a.         rZn = 1,35. 10-1 nm = 0,135.10-27 cm (1nm = 10-9m)

        1u = 1,6600.10-24 g.

        mZn = 65 × 1,6600.10-24 g = 107,9.10-24g.

        Vnguyên tử Zn = 4π/3 .r3 = 4π/3 . 0,135.10-24 cm3.

        Dnguyên tử Zn = mnguyên tử Zn/Vnguyên tử Zn = 107,9.10-24 / 10,3.10-24 = 10,48 g/cm3 .

b.     mhạt nhân Zn= 65u => 107,9 ×10-24

        rhạt nhân Zn = 2.10-6nm = (2.10-6 × 10-7)cm = 2.10-13 cm.

        Vhạt nhân nguyên tử Zn = 4π/3 .(2.10-13)3 = 33,49. 10-39 cm3

        Dhạt nhân nguyên tử Zn = 107,9.10-24 / 33,49. 10-39 cm3 = 3,22.1015g/cm3 = 3,22.109 tấn / cm3 = 3,22 tỉ tấn / 1cm3.

Giải bài tập các môn khác:

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …