Home / Sinh học / Giải bài tập sinh học 12 / Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào – Giải bài tập sinh 12

Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào – Giải bài tập sinh 12

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 12 – Giai bai tap sinh lop 12 bai ứng dụng di truyền học: tạo giống bằng phương pháp đột biến gen và công nghệ tế bào – giai bai tap sgk sinh 12

Mục lục bài giải sinh học lớp 12: ==>GIAIBAITAPSGK SINH 12

TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP

GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

I. Trả lời các câu hỏi trong bài

1. Với những kiến thức đã học, các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong số các cây lưỡng bội.

Trả lời:

      Các cây tứ bội thường có quả to, không hat.

2. Nếu bạn có một con chó có kiểu gen quý hiếm, làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn?

Trả lời:

      Với thành tựu của sinh học hiện đại, để tạo ra những cá thể có kiểu gen giống hệt mình thì tiến hành nhân bản vô tính.

II. Trả lời các câu hỏi cuối bài

1. Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X.

Trả lòi:

      Có thể dùng phương pháp gây đột biến bằng tia phóng xạ. Ví dụ, xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi sau đó gieo hạt lên thành cây và cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. Sau đó chọn lọc ra các cây có khả năng kháng bệnh. Những cây có khả năng kháng bệnh cho lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo ra các dòng thuần.

2. Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến người ta có thể tạo ra giống mới có cả hai gen kháng bệnh X và Y được không? Giải thích cách tiến hành thí nghiệm. Biết rằng gen quy định bệnh X và gen quy định bệnh Y nằm trên hai NST tương đồng khác nhau.

Trả lời:

      Có thể lai hai giống cây với nhau rồi sau đó xử lí con lai bằng tác nhân đột biến nhằm tạo ra các đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể chứa cả hai gen có lợi.

Các bài trước:

Các bài sau:

3. Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma.

Trả lời:

      Lai tế bào xôma hay dung hợp tế bào trần, cũng là một kĩ thuật hiện đại góp phần tạo nên giống lai khác loài ở thực vật. Để cho hai tế bào thực vật 2n (tế bào sinh dưỡng) có thể dung hợp với nhau thành một tế bào thống nhất, người ta cần phải loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai. Sau đó cho các tế bào đã mất thành tế bào (tế bào trần) của hai loài vào trong môi trường đặc biệt để chúng dung hợp với nhau.

      Cho tế bào lai vào nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy đặc biệt cho chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài.

4. Giải thích quy trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn của phương pháp này.

Trả lời:

      – Nhân bản vô tính ở động vật có thể được tiến hành theo quy trình tóm tắt sau:

    Đầu tiên, người ta phải tách nhân tế bào từ tế bào cơ thể của động vật cần nhân bản rồi cho vào một tế bào trứng trước đó đã lấy mất nhân hoặc hủy nhân để tạo ra hợp tử chứa nhân của con vật cần nhân bản. Tiếp đến, người ta nuôi hợp tử trong ống nghiệm cho phát triển thành phôi rồi sau đó cấy phôi vào tử cung của con cái cho mang thai và sinh đẻ bình thường.

      – Nhân bản vô tính ở động vật có rất nhiều ứng dụng. Ví dụ: Nếu ta có một con giống có nhiều đặc điểm quý thì ta có thể tạo ra nhiều con vật có kiểu gen như vậy. Tuy nhiên, nhân bản vô tính động vật mới đang trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm ở một số loài động vật.

5. Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới đây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

A. Cây lúa                                                  B. Cây đậu tương

C. Cây củ cải đường                                 D. Cây ngô

Trả lời: C

Các bài hướng dẫn liên quan:

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề của xã hội – Giải bài tập sinh lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 12 – Giai bai tap sinh lop …