Home / Ngữ văn 12 / Soạn văn lớp 12 – Hoc tot ngu van lop 12

Soạn văn lớp 12 – Hoc tot ngu van lop 12

Website: Soạn văn lớp 12 sẽ giúp bạn soạn bài tây tiến ngữ văn 12. soạn ngữ văn lớp 12,soạn bài,bai soan ngu van 12,soan ngu van 12,soan van lop 12,hoc tot ngu van 12,soan van 12,soạn văn,soan van lop 12,soan ngu van lop 12,nhung bai van hay lop 12,học tốt ngữ văn 12 luyện thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp

Các bài soạn văn lớp 12 trong tập 1: Click here

MỤC LỤC SOẠN VĂN 12

BÀI 1:   Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

BÀI 2:   Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

BÀI 3:   Tuyên ngôn Độc lập

BÀI 4:   Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

BÀI 5:   Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

BÀI 6:   Nghị luận về một hiện tượng đời sống

BÀI 7:   Phong cách ngôn ngữ khoa học

BÀI 8:   Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xă hội

BÀI 9:   Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

BÀI 10:   Tây Tiến

BÀI 11:   Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học Việt Bắc Luật thơ

BÀI 12:   Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

BÀI 13:   Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

BÀI 14:   Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

BÀI 15:   Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

BÀI 16:   Tiếng hát con tàu

BÀI 17:   Đò Lèn

BÀI 18:   Thực hành một số phép tu từ cú pháp

BÀI 19:   Sóng

BÀI 20:   Bác ơi!

BÀI 21:   Tự do

BÀI 22:   Luyện tập vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận

BÀI 23:   Quá trình văn học và phong cách văn học

BÀI 24:   Người lái đò sông Đà

BÀI 25:   Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Bài 26:   Vợ chồng A Phủ

About Học tốt ngữ văn

Check Also

Đại cáo bình ngô – Soạn văn lớp 10

Website: Soạn văn lớp 10, chúng tôi sẽ giúp bạn soạn bài Bình ngô đại cáo của nguyễn …