Home / Giải bài tập Hóa / Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai tap hoa 11 bai Silic và hợp chất của silic. Phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Mục lục các bài giải hóa học lớp 11

Silic và hợp chất của silic

Bài 1: Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa ?

Giải

Tính chất giống nhau:

– Đều có tính oxi hóa

Đều có tính khử tác dụng với phi kim

Bài 2: Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

     A.  SiO             B.  SiO2                   C.  SiH4                    D.   Mg2Si

Giải

             Chọn đáp án đúng là B

Bấm 1 quảng cáo ủng hộ báo TINTUCQB

Hãy like fanpage để cập nhật thêm tin tức: TINTUCBQ.COM

Bài 3: Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

         A. Cacon đioxit

         B. Lưu huỳnh đioxit

         C. Silic đioxit

         D. Đinitơ pentaoxit

Giải

           Chọn đáp án đúng là C

         Vì SiO2 là chất rắn không tan trong nước.

Mục lục các bài giải

Bài 4: Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?

Giải

Sơ đồ: SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3

Phương trình phản ứng:

              SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

              Na2SiO3 + 2HCl → NaCl + H2SiO3 ↓

Bài 5: Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3 ↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?

         A. Axit cacbonic và canxi silicat

         B. Axit cacbonic và natri silicat

         C. Axit clohiđrit và canxi silicat

         D. Axit clohiđrit và natri silicat

Giải

            Chọn câu trả lời đúng là D

Bài 6: Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Giải

nH2    =   13.44 / 22.4   =   0.6(mol)

C + NaOH → không phản ứng

   Si + 2NaOH + 2H2O → Na2SiO3 + 2H2

Từ ptpư ta có: nSi = 0,5nH2 = 0,5.0,6 = 0,3 mol

          => mSi = 0,3.28 = 8,4 g

           => %Si   =   ( 8.4 / 20 ) * 100%   =    42%

Giải bài tập các môn khác:

Các chuyên mục khác

Bấm 1 cái quảng cáo để ủng hộ Ad nhé!

Hà My – Giải bài tập hóa

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Hợp chất của cacbon – Giải bài tập hóa lớp 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …