Home / Tin tức / Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 10/9/2019, đã ban hành Kế hoạch số 1479/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, , ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân theo quy định; đối với các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh phải tham gia đầy đủ để đối thoại, giải thích trực tiếp cho công dân; tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân và tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp (kể cả các ngày nghỉ); tiếp nhận, phân loại, xử lý, thụ lý, giải quyết đơn thư của công dân đúng thẩm quyền, thời hạn theo luật định; đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan trong giải quyết vụ việc gắn với đẩy mạnh , giải thích chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân tập trung, khiếu kiện đông người, vượt cấp; xử lý các tình huống phát sinh khi công dân tập trung đông người đi khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp.

Trường hợp công dân tập trung đông người lên tỉnh, huyện, xã để khiếu kiện, Chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp tiếp công dân và tổ chức đối thoại, xử lý ngay vụ việc; về công dân khiếu kiện đông người vượt cấp thì Chủ tịch UBND địa phương liên quan có trách nhiệm thuyết phục, vận động, tổ chức đưa công dân về địa phương. Nếu công dân tập trung đông người ra Hà Nội khiếu kiện, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, cần phối hợp với Tổ công tác của tỉnh và cơ quan Trung ương có liên quan thuyết phục, vận động, tổ chức đưa công dân trở về địa phương.

Đối với việc công dân tụ tập đông người, phức tạp tại trụ sở cơ quan và nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ chuyên trách tiếp công dân cùng phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ trật tự, tuyên truyền, giải thích, yêu cầu công dân về trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã hoặc trụ sở UBND cấp xã để được tiếp theo quy định.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh theo quy định của pháp luật; tập trung xem xét, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tình trạng công dân tập trung đông người lên tỉnh, ra Hà Nội khiếu kiện trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị của tỉnh, đất nước.

N.Q

About nguyenvannam038

Check Also

Công an tỉnh phá chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp …