Home / Giải bài tập Hóa / Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Giải bài tập hóa 11

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai tap hoa 11 bai Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Hướng dẫn giải

Bài 1: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là gì? Lấy các ví dụ minh hoạ?

Giải

Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li cần có ít nhất một trong các điều kiện sau phản ứng:

     – Sau phản ứng tạo thành chất kết tủa

     – Sau phản ứng tạo thành chất dễ bay hơi

     – Sau phản ứng tạo thành chất điện li yếu

Bài 2 Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng với muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?

Giải:

  – Sản phẩm của phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit bazơ là muối và nước (H2O), mà nước là chất điện li yếu.

  – Sản phẩm của phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit là muối mới, và axit cacbonic (H2CO3) rất yếu, dễ dàng bị phân huỷ thành nước (H2O và khí cacbonic (CO2) Vậy sản phẩm cuối cùng sau phản ứng có chất dễ bay hơi (CO2) và chất điện li yếu (H2O).

   – Theo điều kiện của phản ứng trao đổi thì phản ứng trên xảy ra được.

Các bài giải trước:

Mục lục các bài giải

Bài 3: Lấy một số thí dụ chứng minh: bản chất của phản ứng trong dung dich điện li là phản ứng giữa các ion?

Giải:

     Vậy thực chất trong dung dịch chỉ có phản ứng của 2H+ và SO32- còn các ion Na+ và Cl vẫn tồn tại trong dung dịch trước và sau phản ứng. Thực chất các phản ứng trong dung dịch điện li là phản ứng giữa các ion vì các chất điện li đã phân li thành các ion.

Bài 4: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

     A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

     B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch là lớn nhất.

     C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

     D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.

Giải

     Chọn câu đúng là C. Vì chỉ rõ các ion nào đã tác dụng với nhau làm cho phản ứng xảy ra

Bài 5: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

      A. Fe2(SO4)3+ NaOH

      B. NH4Cl + AgNO3

      C. NaF + HCl

      D. MgCl2+ KNO3

      F. FeS (r)+ 2HCl

      G. HClO + KOH

Giải

Bài 6: Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3?

      A. FeSO4+ KMnO4+ H2SO4

      B. Fe2(SO4)3+ KI

      C. Fe(NO3)3+ Fe

      D. Fe(NO3)3+ KOH

Giải:

     – Chọn câu trả lời đúng là D

     – Vì : Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KNO3

Bài 7: Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho phản ứng sau:

     a. Tạo thành chất kết tủa

      b. Tạo thành chất điện li yếu

      c. Tạo thành chất khí

Giải bài tập các môn khác:

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …