Tin tức mới trong ngày

Chòng chành làng biển – Tin Quảng Bình

Ngư dân Lê Ngọc Tình, Tổ trưởng Tổ biển xa 02 (xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình) chia sẻ: “Tổ của tôi có 15 tàu chuyên đánh bắt vùng biển Hoàng Sa. Nay 9 tàu phải gán bờ (nằm bờ) vì lỗ nặng. Tôi cũng phải nợ tiền dầu, …

Read More »