Home / Giải bài tập Hóa / Luyện tập: Polime và vật liệu polime – Giải bài tập hóa học 12

Luyện tập: Polime và vật liệu polime – Giải bài tập hóa học 12

Giải bài tập hóa học 12 – Để học tốt Hóa 12 – giai bai tap hoa 12 bai Chương IV: Polime và vật liệu Polime bài 15 Luyện tập: Polime và vật liệu polime, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 12, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Chương IV: Polime và vật liệu Polime

Mục lục các bài giải hóa học 12

Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Bài 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

    A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên

    B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

    C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

    D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng

Giải

         Chọn câu trả lời đúng là B

Bài 2: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

    A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

    B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

    C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

    D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Giải

          Chọn câu trả lời đúng là B

Mục lục các bài giải

Bài 4: Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

   1. PVC (làm vải giả da) và da thật.

    2. Tơ tằm và tơ axetat.

Giải

1. Đốt hai mẫu tơ giả và tơ thật sau đó úp lên bề mặt ngọn lửa một phễu lọc có tẩm dung dịch AgNO3. Nếu mẫu thử nào có kết tủa trắng thì đó là PVC (làm da giả)

          PVC + O2 → HCl + …

          HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3

Mẫu thử có mùi khét như tóc cháy, là da thật.

2. Tơ tằm khi cháy có mùi khét như tóc cháy, còn tơ axetat thì không.

Bài 5: a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:.

   – Stiren → polistiren.

   – Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7)

  Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng trên là 90%.

Giải

– Stiren → polistiren.

– Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7).

Giải bài tập các môn khác:

Bấm 1 cái quảng cáo để ủng hộ Ad nhé!

Fb. Hà My – Giải bài tập hóa

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …