Home / Giải bài tập Hóa / Hợp chất của cacbon – Giải bài tập hóa lớp 11

Hợp chất của cacbon – Giải bài tập hóa lớp 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai tap hoa 11 bai Hợp chất của cacbon. Phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Mục lục các bài giải hóa học lớp 11

Hợp chất của cacbon

Bài 1: Làm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO ? Viết các phương trình hóa học?

Giải

– Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch nước vôi trong dư, khí cacbonic sẽ bị giữ lại

            CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

– Còn lại hơi nước và CO ta dẫn qua bình H2SO4 đặc thì hơi nước bị giữ lại, ta thu được khí CO.

Bài 2: Có ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng chất khí. Viết các phương trình hóa học.

Giải

– Để cánh hoa hồng lên miệng từng ống nghiệm, ống nào làm nhạt màu cánh hoa hồng là SO2.

– Dẫn hai khí còn lại qua dung dịch AgNO3 nếu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng là khí HCl, nếu không thấy hiện tượng gì là CO.

    HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

Bài 3: Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

          A. Phản ứng thu nhiệt.

          B. Phản ứng tỏa nhiệt.

          C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

          D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.

Giải

         Chọn câu trả lời đúng là A

Bài 4: a. Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

         A. 4            B. 5            C. 6          D. 7

b. Khi cho dư khí CO2vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

          A. 4         B. 5            C. 6          D. 7

Giải

a.  (Hệ số tỉ lượng của phản ứng hóa học là số chỉ số nguyên tử, phân tử và ion của các chất tham gia tương tác được ghi trong phương trình phản ứng hóa học. Hay nói cách khác thì đó chính là các hệ số cân bằng trong phương trình hóa học.)

Câu trả lời đúng là A

       Ca(HCO3)2 –to→ CaCO3 + CO2 + H2O

=> Tổng hệ số = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

b. Câu trả lời đúng là A

         CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

 => Tổng hệ số = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Mục lục các bài giải

Bài 5: Cho 224,0 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành.

Giải

        nCO2    =  0.225 / 22.4 = 0.01 (mol)

        nKOH =  0.0   * 0.2    = 0.02 (mol)

Ta có tỉ lệ: nKOH  / nCO2 = 0.02 / 0.01  = 2

=> Phương trình tạo muối trung hoà

         CO2 + 2KOH → K2CO3

=> Dung dịch sau phản ứng có 0,01 mol K2CO3

       mK2CO3 = 0,01.138 = 1,38 g

Bài 6: Nung 52,65 g CaCO3 ở 100oC và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Giải

      nCaCO3  =    52.65 / 100 = 0.5265 (mol)

      nNaOH = 1,8.0,5 = 0,9(mol)

     CaCO3 → CaO + CO2

Từ phương trình suy ra:

      nCO2 = nCaCO3 = 0,5265 (mol)

Do hiệu suất phản ứng là 95% nên

         nCO2 thực tế = 95%.0,5265 = 0,500175 (mol)

=> mNa2CO3 = 0,399825.106 = 42,378 gam

       mNaHCO3 = 0,10035.84 = 8,43 gam

Giải bài tập các môn khác:

Các chuyên mục khác

Bấm 1 cái quảng cáo để ủng hộ Ad nhé!

Fb. Hà My – Giải bài tập hóa

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …