Home / Giải bài tập Hóa / Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị – Giải bài tập hóa lớp 10

Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị – Giải bài tập hóa lớp 10

Giải bài tập hóa học 10 – Để học tốt Hóa 10 – giai bai tap hoa 10 bai Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 10,hóa học 10,giai bai tap hoa sgk,kien thuc hoa 10 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 10, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 1: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

          A. Số khối

          B. Số notron

          C. Số proton

          D. Số notron và số proton

Chọn đáp án đúng.

Giải

          Chọn câu trả lời đúng là C

Bài 2: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết

      A. Số khối.

      B. Số hiệu nguyên tử Z.

      C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

      D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn đáp án đúng.

Giải

      Chọn câu trả lời đúng là D

Bài 3: Nguyên tố cacbon có hai đồng vị \(_{12}^{6}\textrm{C}\) chiếm 98.89% và \(_{13}^{6}\textrm{C}\) chiến 1.11 %

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

      A. 12.500                 B. 12.011                 C. 12.022                  D. 12.055

Chọn đáp án đúng.

Giải

      Câu trả lời đúng là B

Các bài trước

Các bài tiếp theo

Bài 4: Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

\(_{7}^{3}\textrm{Li}\), \(_{19}^{9}\textrm{F}\), \(_{24}^{12}\textrm{Mg}\), \(_{40}^{20}\textrm{Ca}\)

Giải

  Điện tích hạt nhân nguyên tử Số proton Số Notron Số electron Nguyên tử khối
\(_{7}^{3}\textrm{Li}\) 3+ 3 7-3=4 3 7
\(_{19}^{9}\textrm{F}\) 9+ 9 19-9=10 9 19
\(_{24}^{12}\textrm{Mg}\) 12+ 12 24-12=12 12 24
\(_{40}^{20}\textrm{Ca}\) 20+ 20 40-20=20 20 40

Bài 5:  Đồng có hai đồng vị \(_{65}^{29}\textrm{Cu}\) và \(_{64}^{29}\textrm{Cu}\). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63.45. Tính thành phần phần tram của mỗi đồng vị

Giải

Gọi X là thành phần % của đồng vị \(_{65}^{29}\textrm{Cu}\) Ta có

      ( 65*X + 63*(100 – X) ) / 100 = 63.54

      Giải ra ta được X = 27% \(_{65}^{29}\textrm{Cu}\)

      Vậy thành phần \(_{65}^{29}\textrm{Cu}\) là 73%

Bài 6: Hidro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị \(_{2}^{1}\textrm{H}\) trong 1ml nước (cho rằng nước chỉ có đồng vị \(_{1}^{1}\textrm{H}\) và \(_{2}^{1}\textrm{H}\))) ? ( Cho khối lượng riêng của nước là 1g/ml)

Giải

Bài 7: Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị 99.75%16O; 0.039%17O;0.204%18O. Tính số ,ol nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O

Giải

Bài 8: Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị 99.6%40Ar; 0.063%38Ar;0.337%36Ar. Tính thề tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Giải bài tập các môn khác:

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …