Home / Giải bài tập Hóa / Giải bài tập hóa lớp 11

Giải bài tập hóa lớp 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai tap hoa 11, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Giải bài tập hóa SGK lớp 11

Mục lục hóa lớp 11

Chương 1: Sự điện li

           Bài 1: Sự điện li

           Bài 2: Axit, bazơ và muối

           Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

           Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

           Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

           Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ – Photpho

           Bài 7: Nitơ

           Bài 8: Amoniac và muối amoni

           Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

           Bài 10: Photpho

           Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

           Bài 12: Phân bón hóa học

           Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

           Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

 

Chương 3 : Cacbon – Silic

           Bài 15 : Cacbon

           Bài 16 : Hợp chất của cacbon

           Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

           Bài 18 : Công nghiệp silicat

           Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

 

Chương 4 : Đại cương về hóa học hữu cơ

           Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

           Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

           Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

           Bài 23 : Phản ứng hữu cơ

           Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5 : Hiđrocacbon no

           Bài 25 : Ankan

           Bài 26 : Xicloankan

           Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan

           Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

 

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

           Bài 29 : Anken

           Bài 30 : Ankađien

           Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

           Bài 32 : Ankin

           Bài 33 : Luyện tập : Ankin

           Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

 

Chương 7 : Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

           Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

           Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

           Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

           Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 

Chương 8 : Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

           Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

           Bài 40 : Ancol

           Bài 41 : Phenol

           Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

           Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

 

Chương 9 : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

           Bài 44 : Anđehit – Xeton

           Bài 45 : Axit cacboxylic

           Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

           Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Giải bài tập các môn khác:

Các chuyên mục khác

Bấm 1 cái quảng cáo để ủng hộ Ad nhé!

Fb. Hà My – Giải bài tập hóa

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …