Home / Sinh học / Giải bài tập sinh học 12 / Di truyền y học – Giải bài tập sinh lớp 12

Di truyền y học – Giải bài tập sinh lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 12 – Giai bai tap sinh lop 12 bai di truyền học người: di truyền y học – giai bai tap sgk sinh 12

Mục lục bài giải sinh học lớp 12: ==>GIAIBAITAPSGK SINH 12

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

DI TRUYỀN Y HỌC

I. Trả lời các câu hỏi trong bài

1. Chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa các bệnh ung thư?

Trả lời

    Để phòng ngừa ung thư, chúng ta cần có chế độ ăn uống hợp lí, có chế độ luyện tập phù hợp. Đảm bảo môi trường sống sạch.

Các bài trước:

Các bài sau:

II. Trả lời các câu hỏi cuối bài

1. Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkéto niệu ở người.

Trả lời:

    Gen bị đột biến -> không tổng hợp được enzim chức năng -> phêninalanin không được chuyển hoá thành tirôzin -» phêninalanin bị ứ đọng trong máu -> chuyển lên não đầu độc tế bào thần kinh.

2. Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao.

Trả lời:

    Do các tác nhân lí hoá của môi trường, bệnh Đao là phổ biến nhất trong các dạng đột biến dị bội còn sống được ở người. NST 21 rất nhỏ, chứa ít gen hơn phần lớn các NST khác, vì vậy, sự mất cân bằng do liều gen thừa ra của 1 NST 21 là ít nghiêm trọng nên bệnh nhân còn sống được.

3. Vì sao người ta không phát hiện được bệnh nhân có thừa các NST số 1 hoặc số 2 (những NST có kích thước lớn nhất trong bộ NST người) của người?

Trả lời:

     Không phát hiện được các bệnh nhân có thừa NST số 1 và số 2 ở người là do NST số 1 và 2 là những cặp NST lớn nhất trong số NST người, chứa rất nhiều gen ->  việc thừa ra một NST số 1 hay số 2 -> sự mất cân bằng gen do thừa một NST 1 hay 2 là nghiêm trọng -> có thể chết ngay từ giai đoạn phôi thai.

4*. Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra quá nhiều sản phẩm của gen. Hãy đưa ra một số kiểu đột biến dẫn đến làm cho biến một gen bình thường (gen tiền ung thư) thành gen ung thư.

     Các gen quy định các yếu tố sinh trưởng (các prôtêin tham gia điều hoà quá trình phân bào). Hoạt động của những gen này (còn được gọi là gen tiền ung thư) bình thường chịu sự điều khiển của cơ thể để chỉ tạo ra một lượng sản phẩm vừa đủ đáp ứng lại nhu cầu phân chia tế bào một cách bình thường.

     Khi bị đột biến, gen trở nên hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường là đột biến trội.

Các bài hướng dẫn liên quan:

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề của xã hội – Giải bài tập sinh lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 12 – Giai bai tap sinh lop …