Home / Ngữ văn 8 / Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm – Soạn văn lớp 8

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm – Soạn văn lớp 8

Web: Soạn văn lớp 8 sẽ giúp bạn ,soan van lop 8,soan van dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm ngữ văn 8 soạn văn,soạn bài,bai giang dien tu,bài giảng điện tử,soan ngu van. Soan van 8,soạn văn,soan ngu van lop 8,nhung bai van hay lop 8,học tốt ngữ văn 8, luyện thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp,giải các câu hỏi trong sách giáo khoa một cách ngắn gọn súc tích dễ hiểu

Các bài soạn văn lớp 8 trong tập 1: Click here

DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM

I. Dấu ngoặc đơn

1. Dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên dùng để đánh dấu.

a) Phần giải thích để làm rõ họ ngụ ý chỉ ai (những người bản xứ).

    Phần này thường nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn phần được chú thích, nhưng nhiều khi có tác dụng nhấn mạnh.          ,

b) Phần thuyết minh về một loài động vật mà tên của nó (ba khía) được dùng để gọi tên một con kênh, nhằm giúp người đọc hình dung rõ hơn đặc điểm của con kênh này.

c) Phần bổ sung thêm thông tin về năm sinh (701) và năm mất (762) của nhà thơ Lí Bạch, năm bắt đầu (618) và năm kết thúc (907) của triều đại Đường ở Trung Quốc.

2. Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì nghĩa cơ bản của những đoạn trích có thav đổi không?

    Không, vì khi đặt một phần nào đó trong dấu ngoặc đơn thì người viết đã coi đó là phần có chức năng chú thích nhằm cung cấp thêm một thông tin kèm thêm, chứ nó không thuộc phần nghĩa cơ bản.

II. Dấu hai chấm

Dấu hai chấm trong những đoạn trích dùng để đánh dấu (báo trước):

    – Lời đối thoai (của Dế Mèn nói với Đế Choất và của Dẽ Chơát noi với Dế Mèn).

    – Lời dẫn trực tiếp (Thép Mới dẫn lại lời của người xưa).

    – Phần thuyết minh cho sự thay đổi cảm xúc lớn của tác giả khi lần đầu tiên đi học.

III. Luyện tập

Bài tập 1:

Giải thích công dụng của dấu ngoặc đơn.

a) Đánh dấu phần giải thích ý nghĩa của các cụm từ trong ngoặc kép (“tiệt nhiên” có nghĩa là rõ ràng, dứt khoát như thế, không thể khác…).

b) Đánh dấu phần thuyết minh nhằm giúp người đọc hiểu rõ trong 2.290m chiều dài của cầu có tính cả phần câu dẫn.

c) Đánh dấu phần bổ sung. Phần này có quan hệ lựa chọn với phần được chú thích (có phần này thì không có phần kia): người tiếp nhận hoặc là người đọc, hoặc là người nghe.

Bài tập 2:

Giải thích chức năng của dấu hai chấm.

a) Đánh dấu (báo trước) phần giải thích cho ý: họ thách nặng quá.

b) Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại (của Dế Chõắt nói với Dế Mèn) và phần thuyết minh nội dung mà Dế Choắt khuyên Dế Mèn.

c) Đánh dấu (báo trước) phần thuyết minh cho ý: đủ màu là những màu nào.

Bài tập 3:

     Có thể bỏ được nhưng nghĩa của phần đặt sau dấu hai chấm không được nhấn mạnh bằng.

Các bài trước:

Các bài sau:

Bài tập 4:

     Có thể thay được nhưng khi thay như vậy nghĩa của câu cơ bản không thay đổi, nhưng người viết coi phần trong dấu ngoặc đơn chỉ có tác dụng kèm thêm chứ không thuộc phần nghĩa cơ bản của câu như khi phần này đặt sau dấu hai chấm.

    Nếu viết lại Phong Nha gồm: động khô và động nước thì không thể thay dấu hai châm bằng dấu ngoặc đơn, vì trong câu này vế “động khô và động nước” không thế coi là thuộc phần chú thích.

Bài tập 5:

    – Bạn đó chép dấu ngoặc đơn như thế là sai vì dấu ngoặc đơn (cả ngoặc kép) bao giờ cũng dùng thành cặp. Dấu chấm cuối cùng phải đặt sau dấu ngoặc đơn thứ hai.

    – Phần được đánh dấu bằng dấu ngoặc đơn chỉ để báo trước cho phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó.

Bài tập 6:

      Viết một đoạn vãn về sự cần thiết phải hạn chế việc gia tăng dân số, trong đó có dùng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

     Qua bài viết Bài toán dân số (Thái An, Báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật, số 28, 1995) chúng ta phải trả lời được câu hỏi: Con đường nào là con đường tốt nhất để hạn chế sự gia tăng dân số? Đó chính là con đường đầu tư vào giáo dục. Chỉ có ưu tiên đầu tư vào giáo dục thì mới làm giảm được rất nhiều phụ nữ mù chữ (900 triệu) và các em gái chưa được đến trường tiểu học (chiếm 29%).

Mục lục soạn văn lớp 8 – Học tốt ngữ văn 8

About Học tốt ngữ văn

Check Also

Đại cáo bình ngô – Soạn văn lớp 10

Website: Soạn văn lớp 10, chúng tôi sẽ giúp bạn soạn bài Bình ngô đại cáo của nguyễn …