Home / Giải bài tập Hóa / Cacbon – Giải bài tập hóa lớp 11

Cacbon – Giải bài tập hóa lớp 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai tap hoa 11 bai Cacbon. Phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Mục lục các bài giải hóa học lớp 11

Cacbon

Bài 1: Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Giải

     Cấu hình e của C: 1s22s22p2

    C có 4e lớp ngoài, để bền vững các nguyên tố cần có 8e lớp ngoài cùng. Độ âm điện của C là 2,55 ( độ âm điện trung bình) nên C khó cho hoặc nhận e một cách hoàn toàn vì vậy mà chủ yếu C hình thành liên kết với các nguyên tố khác bằng việc dùng chung các e (liên kết cộng hoá trị).

Bài 2: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

      A. C + O2→ CO2

      B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

      C. 3C + 4 Al → Al4C3

      D. C + H2O → CO + H2

Giải

         Chọn câu trả lời đúng là C

Mục lục các bài giải

Bài 3: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

      A. 2C + Ca → CaC2

      B. C + 2H2→ CH4

      C. C + CO2→ 2CO

      D. 3C + 4Al → Al4C3

Giải

          Chọn câu trả lời đúng là C

Bài 4: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

Các phản ứng có trong đề

Giải

    Lời giải dưới thể hiện đầy đủ cả phần tăng giảm số oxi-hóa và cách cân bằng pthh:

Bài 5: Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

Giải

Giải bài tập các môn khác:

Các chuyên mục khác

Bấm 1 cái quảng cáo để ủng hộ Ad nhé!

Fb. Hà My – Giải bài tập hóa

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …