Home / Giải bài tập Hóa / Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho – Giải bài tập hóa 11

Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai tap hoa 11 bai Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Mục lục các bài giải hóa học lớp 11

Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa của axit nitric

– Dụng cụ: 2 ống nghiệm, đèn cồn, bông tẩm, bộ giá thí nghiệm

– Hóa chất: HNO3, NaOH.

– Tiến hành thí nghiệm: Như SGK.

– Hiện tượng:

   + Mảnh đồng tan dần, dung dịch trong ống nghiệm chuyển thành màu xanh đậm dần.

   + Ở ống 1: Có khí màu nâu thoát ra.

   + Ở ống 2: Có khí không màu thoát ra nhanh hơn và lên khỏi bề mặt dung dịch thì hóa nâu.

– Giải thích:

   + Cho mảnh Cu vào ống nghiệm chứa HNO3 đặc có khí NO2 màu nâu bay ra vì HNO3 đặc bị khử đến NO2. Dung dịch chuyển sang màu xanh do tạo ra Cu(NO­3)2.

   + Cho mảnh Cu vào ống nghiệm chứa HNO3 loang và đun nóng có khí NO không màu bay ra, sau chuyển thành NO2 màu nâu đỏ. Đ chuyển sang màu xanh lam của Cu(NO3)2.

– Phương trình hóa học:

          Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

          3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

          2NO + O2 → 2NO2

Thí nghiệm 2. Tính oxi hóa của muối kali nitrat nóng chảy

– Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm, chậu cát, đèn cồn, kẹp sắt.

– Hóa chất: KNO3.

– Tiến hành thí nghiệm: như SGK.

– Hiện tượng:

   + Mẩu than bùng cháy trong KNO3 nóng chảy, có tiếng nổ lách tách do KNO3 bị phân hủy.

– Giải thích: Hòn than cháy mãnh liệt hơn vì có O2. Có tiếng nổ lách tách là do KNO3 nhiệt phân giải phóng khí O2.

– Phương trình hóa học:

          2 KNO3 → 2KNO2 + O2

          C + O2 → CO2

Mục lục các bài giải

Thí nghiệm 3. Phân biệt một số loại phân bón hóa học

– Dụng cụ: 3 Ống nghiệm.

– Hóa chất: amoni sunfat, kali clorua và supephotphat kép.

– Tiến hành thí nghiệm: Như sgk.

– Hiện tượng: Các mẫu phân đều tan và tạo dung dịch không màu.

   + Phân đạm amoni sunfat: Ống nghiệm có khí thoát ra mùi khai chứa dd (NH4)2SO4.

          2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O

          NH4+ + OH → NH3↑ + H2O

   + Phân kali clorua và phân supephotphat kép:

       Ở ống nghiệm có ↓trắng => dd KCl

       Ống nghiệm không có ↓ => dd Ca(H2PO4)2

              AgNO3 + KCl → AgCl↓ + KNO3

             Ag+ + Cl → AgCl↓

Giải bài tập các môn khác:

Các chuyên mục khác

Bấm 1 cái quảng cáo để ủng hộ Ad nhé!

Fb. Hà My – Giải bài tập hóa

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …