Home / Sinh học / Giải bài tập sinh học 12 / Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen – Giải bài tập sinh lớp 12

Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen – Giải bài tập sinh lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 12 – Giai bai tap sinh lop 12 bai quy luật menden: ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen – giai bai tap sgk sinh 12

Mục lục bài giải sinh học lớp 12: ==>GIAIBAITAPSGK SINH 12

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN

I. Trả lờỉ các câu hỏỉ trong bàỉ

1. Theo em nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin như thế nào?

Trả lời:

    Chúng ta biết rằng nhiệt độ cao cố thể ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim tham gia vào điểu hoà biểu hiện gen. Nhiệt độ cao làm biến tính prôtêin đặc biệt là một số loại mẫn cảm với nhiệt độ. Khi enzim bị mất chức năng (biến tính) do nhiệt độ cao thì cố thể mêlanin sẽ không được tổng hợp nên lông có màu trắng.

2. Hãy tìm thêm các ví dụ về mức độ biểu hiện của kiểu gen phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Trả lời:

   – Ví dụ, ở người gen đột biến h gây bệnh máu khó đông chỉ biểu hiện ra ở các kiểu gen XhXh hoặc XhY, nhưng phải có các gen khác hoạt động bình thường để cho cơ thể phát triển tự nhiên. Như vậy, gen không hoạt động riêng rẽ mà là hoạt động trên nền các gen khác trong bộ gen toàn vẹn.

   – Giới tính có ảnh hưởng đến sự biểu hiện kiểu hình của kiểu gen. Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, hh – không sừng. Gen này nằm trên NST thường. Kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Hiện tượng này cũng thấy ở dê (thể dị hợp biểu hiện râu xồm ở con đực, không biểu hiện ở con cái), ở người (kiểu gen Bb biểu hiện hối đầu ở nam, còn ở nữ thì không biểu hiện).

3. Tại sao các nhà khoa học lại khuyên nông dân không nên chỉ trổng một giống lúa duy nhất (cho dù đó là giống lúa có năng suất cao) trên một diện tích rộng trong cùng một vụ?

Trả lời:

    Nếu trồng chỉ có một giống lúa thì bà con nông dân sẽ lâm vào tình trạng “được ăn cả, ngã về không”. Chúng ta rất khó có thể dự đoán được diễn biến của điều kiện khí hậu thời tiết cũng như dịch bệnh vì thế để đảm bảo khỏi mất trắng, tốt nhất nên trồng nhiều loại giống lúa để khi thời tiết có thay đổi ít nhất cũng có được một vài giống cho thu hoạch.

II. Trả lời các câu hỏi cuối bài

1. Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Trả lời:

Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.

Các bài trước:

Các bài sau:

  1. Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đố ở động vật, ta cần phải làm gì?

Trả lời:

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải tạo ra một loạt các con vật có cùng một kiểu gen rồi cho chứng sống ở các môi trường khác nhau. Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen cố thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các con mẹ khác nhau để tạo ra các con con.

  1. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng “má lúm đổng tiển” cố chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nối này như thế nào?

Trả lời:

Nối cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng “má lúm đồng tiền” thực ra là không hoàn toàn chính xác. Mẹ chỉ truyền cho con thông tin quy định việc hình thành nên tính trạng “má lúm đồng tiền” dưới dạng trình tự các nuclêôtit xác định (alen) mà không truyền cho con tính trạng đã có sẵn.

  1. Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử rằng công ti giống đã cung cấp hạt giống thứ thiệt đúng tiêu chuẩn. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây ngô không cho hạt trong trường hợp trên.

Trả lời:

Mỗi giống cây trổng đểu đòi hỏi một loạt các điều kiện môi trường thích hợp. Việc giống ngô lai không cho thu hoạch hoặc năng suất quá thấp so với yêu cầu cố thể là do chúng được gieo trồng trong điều kiện thời tiết không thích hợp.

Các bài hướng dẫn liên quan:

About Học tốt ngữ văn

Check Also

Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề của xã hội – Giải bài tập sinh lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 12 – Giai bai tap sinh lop …